Programma's

Programma 8. Veilige omgeving

OmschrijvingBegroting 2022 primitiefBegroting 2022 na wijzigingRekening 2022VerschilVoordeel / Nadeel
Integrale veiligheidLasten8241.0081.05143N
Baten-12-12-85-73V
Saldo812996967-30V
VeiligheidsregioLasten5.6405.6405.6477N
Baten00-6-6V
Saldo5.6405.6405.6411N
Toezicht en handhaving openbare ordeLasten1.5571.5621.58725N
Baten-80-80-3050N
Saldo1.4761.4821.55775N
Totaal programmaLasten8.0208.2108.28676N
Baten-92-92-121-29V
Saldo7.9298.1188.16547N
Stortingen reserves0000-
Ontrekkingen reserves0000-
Totaal mutaties Reserves0000-
Resultaat7.9298.1188.16547N

Lasten & baten

8.285.541

2,1 %

120.837

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2023 09:37:06 met de export van 05/22/2023 09:31:45