Jaarverslag en jaarrekening 2022

Baten Gerealiseerd

€ -416.643.199

Een afwijking van € 17.599.414 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd

€ 397.578.527

Een afwijking van € -36.664.086 ten opzichte van de begroting

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2023 09:37:06 met de export van 05/22/2023 09:31:45