Programma's

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

OmschrijvingBegroting 2022 primitiefBegroting 2022 na wijzigingRekening 2022VerschilVoordeel / Nadeel
Onderwijsbeleid en leerlingenzakenLasten6.4666.6146.271-343V
Baten-3.600-3.775-3.835-60V
Saldo2.8662.8392.436-403V
OnderwijshuisvestingLasten4.9396.0386.393355N
Baten-169-169-1.057-888V
Saldo4.7705.8695.336-533V
Begeleide participatieLasten17.09817.63917.612-28V
Baten00-24-24V
Saldo17.09817.63917.588-52V
ArbeidsparticipatieLasten5.3576.8135.702-1.111V
Baten0-1.051-673377N
Saldo5.3575.7635.029-734V
MinimabeleidLasten2.3402.3502.133-217V
Baten00-2-2V
Saldo2.3402.3502.131-219V
InkomensregelingenLasten34.26042.57141.393-1.178V
Baten-26.763-27.578-27.806-228V
Saldo7.49814.99313.587-1.406V
SchuldhulpverleningLasten1.1871.2751.181-93V
Baten-16-16-27-11V
Saldo1.1711.2591.155-104V
Totaal programmaLasten71.64783.30180.685-2.616V
Baten-30.547-32.589-33.424-835V
Saldo41.10050.71247.261-3.450V
Stortingen reserves00108108N
Ontrekkingen reserves-194-2.766-1.4411.325N
Totaal mutaties Reserves-194-2.766-1.3331.434N
Resultaat40.90647.94645.929-2.017V

Lasten & baten

80.793.749

20,3 %

34.864.898

8,4 %

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2023 09:37:06 met de export van 05/22/2023 09:31:45