Programma's

Programma 1. Welzijn en zorg

OmschrijvingBegroting 2022 primitiefBegroting 2022 na wijzigingRekening 2022VerschilVoordeel / Nadeel
Wmo collectieve voorzieningenLasten12.24218.30615.990-2.316V
Baten-427-11.045-9.6231.422N
Saldo11.8157.2616.368-893V
JeugdzorgLasten34.98936.81033.479-3.330V
Baten-41-41-103-61V
Saldo34.94836.76833.377-3.392V
Wmo begeleiding en dagbestedingLasten11.03711.73812.104366N
Baten00-36-36V
Saldo11.03711.73812.067330N
Wmo beschermd wonenLasten21.03715.57411.428-4.146V
Baten00-12-12V
Saldo21.03715.57411.416-4.158V
JeugdwerkLasten635913644-270V
Baten-21-21-33-12V
Saldo613892610-282V
Wmo algemeenLasten192192131-60V
Baten-1.280-1.080-663417N
Saldo-1.088-888-531357N
Wmo individuele voorzieningenLasten14.28614.75014.416-334V
Baten-252-252-257-5V
Saldo14.03314.49814.159-339V
Totaal programmaLasten94.41798.28388.193-10.090V
Baten-2.022-12.440-10.7281.713N
Saldo92.39585.84377.465-8.377V
Stortingen reserves012.73315.1872.454N
Ontrekkingen reserves-3.796-7.470-6.873597N
Totaal mutaties Reserves-3.7965.2638.3133.050N
Resultaat88.59991.10685.779-5.327V

Lasten & baten

103.379.879

26,0 %

17.601.071

4,2 %

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2023 09:37:06 met de export van 05/22/2023 09:31:45