Jaarrekening

Programmarekening op hoofdlijnen

Cijfers per programma

In de volgende tabel zijn de cijfers per programma opgenomen. De verschillen worden hier niet toegelicht. Toelichtingen op de verschillen zijn terug te vinden in het jaarverslag. Bij de programma’s is daarvoor steeds de volgende w-vraag beantwoord: Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Programma 1

Lasten

94.417

98.283

88.193

-10.090

Baten

-2.022

-12.440

-10.728

1.713

Saldo

92.395

85.843

77.465

-8.377

Programma 2

Lasten

71.647

83.301

80.685

-2.616

Baten

-30.547

-32.589

-33.424

-835

Saldo

41.100

50.712

47.261

-3.450

Programma 3

Lasten

23.414

26.310

24.372

-1.938

Baten

-2.505

-6.626

-7.686

-1.060

Saldo

20.909

19.684

16.686

-2.998

Programma 4

Lasten

44.119

47.897

43.901

-3.996

Baten

-26.322

-28.307

-28.236

72

Saldo

17.796

19.589

15.665

-3.924

Programma 5

Lasten

6.877

20.656

6.626

-14.030

Baten

-4.241

-18.929

-5.467

13.462

Saldo

2.635

1.728

1.159

-568

Programma 6

Lasten

2.286

3.320

3.610

290

Baten

-1.138

-2.150

-2.110

40

Saldo

1.148

1.170

1.500

330

Programma 7

Lasten

14.388

34.481

27.265

-7.217

Baten

-10.212

-30.350

-20.192

10.158

Saldo

4.176

4.131

7.072

2.942

Programma 8

Lasten

8.020

8.210

8.286

76

Baten

-92

-92

-121

-29

Saldo

7.929

8.118

8.165

47

Programma 9

Lasten

5.026

5.736

6.116

380

Baten

-1.020

-1.035

-2.272

-1.237

Saldo

4.007

4.701

3.844

-856

Totaal alle programma's

Lasten

270.194

328.194

289.054

-39.140

Baten

-78.100

-132.519

-110.234

22.285

Saldo

192.094

195.675

178.819

-16.855

Overhead

Lasten

33.760

37.473

39.455

1.981

Baten

-3.140

-4.521

-7.775

-3.253

Saldo

30.620

32.952

31.680

-1.272

Algemene baten en lasten

Lasten

2.317

50

-6

-57

Baten

-678

-866

-2.567

-1.701

Saldo

1.639

-815

-2.573

-1.758

Algemene uitkering

Lasten

0

0

0

0

Baten

-200.976

-220.946

-225.615

-4.670

Saldo

-200.976

-220.946

-225.615

-4.670

Dividend en Winstuitkering

Lasten

0

0

0

0

Baten

-100

-100

-147

-47

Saldo

-100

-100

-147

-47

Onvoorzien

Lasten

300

294

0

-294

Baten

0

0

0

0

Saldo

300

294

0

-294

Overige belastingen

Lasten

5

5

0

-5

Baten

-302

-259

-317

-58

Saldo

-297

-254

-317

-64

OZB belasting

Lasten

1.682

1.578

1.624

47

Baten

-21.820

-21.993

-22.131

-138

Saldo

-20.138

-20.416

-20.507

-91

Reserveringen

Lasten

54

54

0

-54

Baten

0

0

-18

-18

Saldo

54

54

-18

-72

Treasury

Lasten

-82

270

770

500

Baten

-1.097

-1.097

-1.366

-269

Saldo

-1.179

-827

-595

232

Totaal (2)

Lasten

38.036

39.725

41.843

2.118

Baten

-228.112

-249.782

-259.936

-10.154

Saldo

-190.076

-210.057

-218.093

-8.036

Totaal (1+2)

Lasten

308.230

367.918

330.897

-37.022

Baten

-306.212

-382.301

-370.170

12.131

Saldo

2.018

-14.382

-39.274

-24.891

Stortingen reserves

30.255

65.158

66.682

1.524

Onttrekkingen reserves

-32.428

-51.942

-46.473

5.469

Totaal (3)

-2.173

13.216

20.209

6.993

Resultaat (1+2+3)

-155

-1.166

-19.065

-17.898

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2023 09:37:06 met de export van 05/22/2023 09:31:45